nedelja, 10. april 2016

Kon'nichiwa

Pozdrav iz Japonske!

Let je bil prijetno presenečenje: hrana je bila okusna, prostora za noge dovolj, stevardese prijazne, sosed Japonec Shin pa zelo ustrežljiv z nasveti. Očitno drži, da večinoma niso pretirano vešči v angleščini, a se zelo potrudijo, da ti pomagajo - ko sem bil jaz že zadovoljen z odgovorom, je še kar razmišljal in iskal nove in nove napotke. Linija Helsinki-Tokio/Narita deluje v navezi Finnair in Japan Air: ob skandinavskih mesnih kroglicah sem že lahko poskusil soba rezance. Obiski kitajskih restavracij so se izplačali, Shin me je pohvalil, da mi gre uporaba palčk dobro od rok. Japonska je očitno raj za vse, ki radi srkajo. Sicer sem bral o tem, da je to pri njih običaj, saj naj bi srkanje poudarilo okus, a sem to jemal nekoliko z rezervo. Potem pa je sosed tako srkal, da mu v posnemanju nikakor nisem prišel blizu. ☺️

Japonski carinik je bil vidno navdušen, ko je videl, da prihajam iz Slovenije. Potem pa še enkrat, ko je pogledal žige, ki se jih je tudi že kar nekaj nabralo: iz Argentine, Brazilije, Čila (no, tu sem državo samo prečkal), Kube, Madagaskarja, Nove Zelandije.

Najprej sem uredil Japan Rail Pass (zamenjal kupon, ki ga moraš obvezno kupiti vnaprej, izven Japonske) in izmenjal nekaj denarja. Vlak je pripeljal in odpeljal točno kot švicarska ura. Imam občutek, da bom v prevozu užival. Na osrednji tokijski železniški postaji sem se opremil še s Suica kartico (nekaj podobnega kot Urbana) in se z odpravil do hostla.

Hostel je sam po sebi izkušnja: sobe in skupni prostor (deloma) urejeni v tradicionalnem Japonskem stilu (potrebno se je torej sezuvati) in ultra modernim straniščem (ogrevana školjka, vgrajen sistem za umivanje, mislim, da celo možnost masaže). No, je to res visoka znanost ali smo samo ostali za svetom?

Popoldne/proti večeru sem se počasi odpravil na prvo raziskovanje: Tokio station, Imperial Palace (zgolj od zunaj, saj je to dejansko domovanje japonskih vladarjev) in bližnji park z ne še povsem odcvetelimi češnjami (za pravo izkušnjo bo treba proti severu), Roppongi in kratek postanek v Akihiba electric town.

Izredno sem bil presenečen, ko sem pri predstavitvi obiskovalcev v frančiškanski kapeli ugotovil, da nisem edini Slovenec. Seveda sem bil vesel družbe pri večerji in koristnih informacij.
Kon'nichiwa


Hello from Japan!

The flight was a pleasant surprise: tasteful food, enough legroom, kind stewardesses, and neighbour Japanese Shin very helpful with suggestions and tips. So it's true Japanese might not be fluent in English, but they definitely go an extra mile to help you - when I was already satisfied with the answer, he was still thinking and searching for additional information. Connection Helsinki-Tokio/Narita is operated by Finnair in cooperation with Japan Air - next to Scandinavian meatballs I could already taste some soba noodles. Visiting Chinese restaurants turned up useful - Shin acknowledged I could use chopsticks pretty well. Japan seems to be a great place for everyone who slurps - I read about it, although with a bit of a critical distance. Yet my neighbour was slurping so loudly I wasn't able to repeat after him.

The customs official was apparently impressed when he noticed I was Slovenian. And then once again listing trough my passport containing stamps from Argentina, Brasil, Chile (just passing through), Cuba, Madagascar and New Zealand.

First I had to turn in Japan Rail Pass exchange order for an actual pass and exchange some money. The train departed on time - like a good old Swiss watch. I have a feeling I'm gonna enjoy riding the trains. At the main Tokyo station I additionally bought a Suica electronic payment card and then headed to the hostel.

The hostel is an experience for itself with dorm rooms and common room (partly) arranged in traditional Japanese style (that means you have to take off your shoes). Moreover, it's equipped with ultra modern toilets: heated seat, integrated washing sistem, I think I even saw a button for a massage. Well, is this really high tech or it's just that the rest of the world is stuck in the past?

In the late afternoon I set foot to do some sightseeing: Tokyo Station, Imperial Palace (you are not allowed to actually enter the palace since it's indeed the residence of the Japanese royal family)... In the park nearby I was able to see some late cherry blossom - for the right experience I'll have to go North. I also looked around Roppongi and made a short stop at Akihiba electric town.

I was incredibly surprised - while the visitors at Franciscan Chapel introduced to each other - finding out I'm not the only Slovenian present. It was pleasant to have company for the dinner and gain some more information.

Ni komentarjev: